Alameda Dr. Carlos D'Assumpcao, No. 398, Edlficio CNAC, 4 Andar, Macau
(853) 2870 0883

退休金表格下載公積金個人計劃:

表格

由以下人士填寫

僱主

僱員

個人

更改供款資料或其他資料通知書--- 下載                       √

直接付款授權書--- 下載                       √


私人退休金計劃:

表格

由以下人士填寫

僱主

僱員

個人

更改計劃成員資料通知書--- 下載


                  √

成員定期額外自願性供款申請表--- 下載


                  √

更改成員定期額外自願性供款通知書--- 下載


                  √
退休金計劃-成員直接付款授權書--- 下載
                  √go to top